در حال بارگذاری...
ماموریت
ماموریت

مأموریت این شرکت ارائه مواد اولیه صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی با کیفیت مطلوب و متمایز به سراسر کشور عزیزمان با اتکا بر توانمندی سرمایه انسانی‌ با انگيزه و نوآور است. این شرکت به اعتبار خود به عنوان پیشگام در این صنعت می‌بالد و با تکیه بر آن در جستجوی سهم بازار گسترده تر در عرصه بین المللی است. پدیده شیمی جم با رشدی پايدار، رهبری بازار، برند قابل اعتماد و تعهد به ارزش های اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی بر آن است تا در دیدگاه جامعه، به‌ عنوان شرکتی معتبر، استقبال‌ کننده از تغيير و تحول، چابک، پويا، کارآفرين و ارزش‌گذار به حقوق اجتماعی به شمار آید و همچنین رشد و توسعه منابع انسانی، احترام به رقبا و حفاظت از محیط زیست را از ارزش‌های بنیادین خود می‌داند.