فسفونیل D73، دی اتیلن تری آمین پنتا

 1. خانه
 2. دیسپرس کننده
 3. فسفونیل D73، دی اتیلن تری آمین پنتا
فسفونیل D73، دی اتیلن تری آمین پنتا

فسفونیل D73، دی اتیلن تری آمین پنتا

این محصول دیسپرس کننده قدرتمند و کیلیت کننده قوی یون های فلزی بوده و باعث جلوگیری از برگشت پذیری لکه ها برپارچه و سطوح میشود.

 • ساختار و خصوصیات شیمیایی و فیزیکی

شکل ظاهری در 25 درجه سانتیگراد مایع قهوه ای
ماده اکتیو (MW=727 gr /mol)% 30 – 34
سدیم کلرید % حداکثر 5/0
دانسیته در 25 درجه سانتیگراد ( g/ml) 1/24 – 1/26
 ( 1% در آب ) pH 5/0 – 8/0

دسته بندی: دیسپرس کننده
صنایع مورد استفاده: شوینده های صنعتی،صنایع نساجی،صنایع نفتی،محصولات مراقبت شخصی،مواد شوینده

ویژگی های محصول

 • دیسپرس کننده قدرتمند
 • کیلیت کننده قوی یون های فلزی
 • جلوگیری از برگشت پذیری لکه ها برپارچه و سطوح
 • جلوگیری از رسوب یونهای سختی آب روی الیاف پارچه و سطوح
 • آنتی اسکالانت
 • تثبیت کننده پراکسید
 • زیست تخریب پذیر

 • کاربرد های محصول

محصولات بهداشتی مراقبت از خانه مانند پودر یا مایع لباسشویی ، مایع ظرفشویی ، محصولات مراقبت شخصی ، صنایع تصفیه آب ، صنایع نساجی ، صنایع نفتی و شوینده های صنعتی.

 • انبارش و پایداری

در شرایط بسته بندی صحیح و در دمای بین 10 تا 40 درجه سانتی گراد محصول فسفونیل D73 را می توان به مدت یک سال نگهداری کرد.

محصولات مرتبط