واحد کنترل کیفیت و ایمنی محصول

شاید به جرات بتوان گفت در حوزه تولید مواد شیمیایی آزمایشگاهی، تطابق کیفیت محصولات با مشخصات مندرج برروی لیبل آنها جزء مهمترین عوامل کسب مقبولیت در بین مصرف کنندگان می‌باشد.

کنترل کیفیت در پدیده شیمی

وظیفه کنترل و اطمینان از چنین انطباقی به عهده آزمایشگاه کنترل کیفیت گذاشته شده است. شركت پدیده شیمی جم دارای آزمایشگاه کنترل کیفیت مجهز است که وظیفه از پیش تعریف شده خود را برای اطمینان از انطباق کیفیت محصولات با مشخصات مندرج برروی لیبل آنها را بر عهده دارد.

واحد کنترل کیفیت این شرکت با اتکا به پرسنل آموزش دیده و مجرب، برخورداری از مدرنترین دستگاه های آنالیز و همچنین بکارگیری آخرین دستورالعمل ها و استانداردهای بین المللی مانندUSP  ، کیفیت مواد اولیه، فرآیندهای تولید، محصولات نهائی و سامانه انبارش خود را مورد ارزیابی های کیفیت قرار می‌دهد.

گواهینامه های کنترل کیفی

به عنوان تولید کننده مواد شیمیایی با دامنه وسیعی از محصولات و به منظور برآورده سازی نیاز مشتریان در خصوص مستندات، آزمایشگاه‌ واحد کنترل کیفیت شركت پدیده شیمی جم موفق به پیاده سازی استانداردهای زیر شده است: